Afdrukken
PDF

ANBI

De Stichting Stadsduiven Zutphen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Omdat wij een ANBI zijn, kunnen wij en onze donateurs gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen:

  • Als u ons steunt met een gift, dan mag u uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Wij hoeven geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen.

Verantwoording

Sinds 2014 zijn wij als ANBI wettelijk verplicht u inzicht te geven in onze doelstellingen, ons functioneren en onze financiële situatie. U weet dan waaraan u geeft. 

Zie ook:
Contact